Municipiul Sebeș
Direcția Venituri

Romȃnia, 515800 Sebeș, județul Alba
Str. Piața Primăriei, nr.1
Tel: +4 / 0258 731132, 700098, 734881 / Fax: 734187
E-mail: directiavenituri@primariasebes.ro
Prezentul document conține date cu caracter personal ce intră sub incidența Regulamentului nr. 679/2016(UE), sub sancțiunile prevazute de acest regulament.
Prima pagină    Informaţii    Calendarul taxelor    Ghid de utilizare    Iesire   

Formular

NOTA:
1) inregistrarea in registrul sistem se va face doar dupa ce se depune cererea la Direcția venituri
2) dupa completarea campurilor de mai jos, rezulta cererea care, dupa ce se tipareste, poate fi depusa la Direcția venituri.
Cerere de:  
inscriere in sistem
innoirea elementelor de identificare

Subsemnatul:
Persoana fizica
Persoana juridica
Nume / prenume
(Nume societate)
Cod numeric personal
(Cod fiscal)
Oras
Judet / sector
Strada
Numar
Bloc
Scara
Etaj
Apartament
Cod postal
Telefon
 


©2000 - 2011 Industrial Software. All rights reserved.